Regulamin korzystania z Blogu

ALE BLOG – REGULAMIN

 1. Autor bloga zastrzega sobie prawo do nie publikowania komentarzy, bez podania przyczyny.
 2. W szczególności nie będą publikowane komentarze, które:
 1. Komentarze mogą być anonimowe, lecz powinny być podpisane: imieniem, inicjałami, pseudonimem (nickiem). Chodzi o ułatwienie innym komentatorom odnoszenie się do opublikowanych już komentarzy. Jeżeli pod danym postem wypowiada się więcej anonimowych i zarazem w żaden sposób nie podpisanych osób, dyskusja staje się wówczas dość trudna. Wymóg podpisywania się nie łamie przywileju anonimowości!
 2. Komentator publikuje na stronach komentarze, opinie oraz inne materiały wyłącznie na własną odpowiedzialność.
 3. Niedopuszczalne jest podejmowanie w komentarzach działań sprzecznych z prawem, uznanych powszechnie za naganne moralnie, wzywających do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej, czy też propagujących przemoc.
 4. Autor bloga prosi o przestrzeganie następujących reguł:
 1. Za treść komentarzy administrator nie ponosi odpowiedzialności.
 2. Użytkownik zamieszczający post na blogu, ponosi pełną i nieograniczoną odpowiedzialność za wszystkie zamieszczane za pomocą swojego loginu treści i jednocześnie akceptuje przejęcie na siebie wszelkich roszczeń sądowych i skutków roszczeń, w przypadku pojawienia się jakichkolwiek roszczeń osób fizycznych lub podmiotów prawnych, wynikłych z zamieszczenia przez Użytkownika postu lub innej treści na blogu.
 3. Informacje zawarte w blogu mają charakter marketingowy, edukacyjny oraz informacyjny. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w związku z wykorzystaniem informacji prezentowanych w ramach bloga w jakichkolwiek okolicznościach, jak również za skutki podjętych na tej podstawie decyzji.
 4. Właściciel bloga zastrzega sobie prawo do samodzielnego decydowania o zawartości Portalu, dokonywania w nim zmian i modyfikacji bez konieczności informowania o nich użytkowników, a także do okresowego lub całkowitego wycofania danego materiału, jego elementu lub całego bloga z użytkowania w sieci Internet.
 5. Autor bloga zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu. Zmiany Regulaminu obowiązują od momentu ich upublicznienia.